Ing. Jan Trojan

Ing. Jan Trojan

– statika

tel:
Ing. Radim Smolka

Ing. Radim Smolka

– konstrukce, skladby

tel:
Ing. Zdeněk Prokeš

Ing. Zdeněk Prokeš

– vytápění

tel:
Ing. Dan Plch

Ing. Dan Plch

– plyn, zdravotechnika

tel:
Karel Ševčík

Karel Ševčík

– elektro

tel:
Ing. Vladimír Rákos

Ing. Vladimír Rákos

– vzduchotechnika

tel:

ARCHITEKT - BRNO

Náš architektonický ateliér (projekční kancelář) pro Vás vypracuje architektonický návrh a navazující projektovou dokumentaci pro všechny typy staveb a ve všech stupních a fázích projekční činnosti. ( urbanistické řešení / architektonický návrh / objemová studie ), projekt pro územní řízení, projekt pro ohlášení stavby, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby (realizační dokumentace).

Navrhujeme a řešíme rodinné domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti, výrobní, průmyslové a skladovací haly, zabýváme se i drobnou architekturou (altánky, přístřešky apod.). Věnujeme se i návrhům interiérů a urbanismu.

Řešíme novostavby, rekonstrukce, přístavby, nástavby a vestavby. Architektonické návrhy prověřujeme pomocí 3D projekce.

Dále nabízíme zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb obsahující vše potřebné pro získání souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru (viz odkaz POŽÁRNÍ ZPRÁVY).