Administrativně sociální budova f. Tepvos, Ústí nad Orlicí