POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - POŽÁRNÍ ZPRÁVA

Vypracujeme pro Vás požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) na všechny druhy staveb pro všechny stupně projektové dokumentace (územní řízení - DUR, ohlášení stavby, stavební povolení, změna stavby, změna využití, apod.). Ve zpracovávání požární bezpečnosti staveb máme praxi více než 20 let a vlastníme osvědčení Ministerstva vnitra. Dále můžeme zpracovávat i analýzy požárního nebezpečí.

Jestliže potřebujete vypracovat požární zprávu resp. požárně bezpečnostní řešení stavby, zašlete nám emailem (ve formátu pdf, dwg) anebo poštou podklady (projektovou dokumentaci stavby obsahující: situaci, půdorysy, řezy, pohledy, textové části). Následně můžeme s vypracováním požární zprávy a dalších nezbytných příloh, pokud jsou potřeba, začít. Doba zpracování je cca 1 týden. Předání vypracovaného PBŘ je možno buď osobně anebo poštou.

Pro stavby v Brně a okolí nabízíme, dle domluvy, i zajištění vyjádření (stanoviska) Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Jelikož naše kancelář současně působí i jako projekční architektonický ateliér, dokážeme se do problému "vcítit" z hlediska projektanta (architekta), tedy nejen z čistě požárního hlediska. .....

REFERENCE (stavby většího rozsahu):

Autosalón Auto - Janák, Ústí nad Orlicí

Železářství Oldřich Barták, Brno

Dům důstojného stáří, Brno - Maloměřice

Rekonstrukce polyfunkčního objektu, Brno - Česká ulice